Morálka, etika, etiketa, morální principy

Asi každý by chtěl žít ve společnosti, kde se k sobě lidé navzájem chovají hezky. Společnost je zdravá a dobrá jen tehdy, když v ní vládnou široce respektovaná a odsouhlasená pravidla podle kterých se lidé dobrovolně dobře k sobě navzájem chovají.

Jak ale vyřešit, situaci, kdy je společnost plná nečestnosti, lží, zlodějů, zkorumpovaných politiků?

Jak vyřešit fakt, že se lidé dobrovolně každý den v televizi dívají na zpravodajství plné špatných příkladů – plné neetického chování. Z nějakého důvodu se novináři rozhodli sdělovat nám především co špatného se událo a neříkat nám nic o tom co kdo udělal dobře. Dobrých zpráv je nějak málo. Lidi jsou pak v depresi a cíti se špatně.

Leave a Reply